leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: WGV Recycling GmbH
Quarzbichl 12
82547 Eurasburg
Tel: +49 8179 933-0
Fax: +49 8179 933-10
E-Mail: e-mail(at)wgv-quarzbichl.de
Homepage: www.wgv-quarzbichl.de
Produkt: Loisachtaler BIO-Blumenerde
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Grünkompost, Mischtorf, Weißtorf, Horngries
Nährstoffe: NO3-N: 122 mg/l, NH4-N: 38 mg/l, P2O5: 180 mg/l, K2O: 1000 mg/l, Mg: 240 mg/l
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste