leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: ETM-Vegetationstechnik Yves Kessler
St.-Michael-Straße 16
82319 Starnberg
Tel: +49 8151 65058-0
Fax: +49 8151 65058-99
E-Mail: info(at)yves-kessler.de
Homepage: www.yves-kessler.de
Produkt: Organic Plant Feed (kurz OPF) pro 3-2-7
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: fermentierte Melasserückstände
Nährstoffe: N: 3 %, P205: 2 %, K2O: 7 %
Einkaufsquellen: ETM-Vegetationstechnik, Yves Kessler
zurück zur Liste