leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: AGRAREngel GmbH
Oststraße 12
48341 Alteberge
Tel: +49 2505 9329-99
Fax: +49 2505 9329-988
E-Mail: info(at)agrarengel.de
Homepage: www.agrarengel.de
Produkt: Riwa Pflanze
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Borsäure, Mangansulfat
Nährstoffe: MgO: 15 %, S: 12,4 %, Mn: 1 %
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste