leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: GeoFert Germany GmbH
Koppelbergstraße 4
17166 Teterow
Tel: +49 3996 1578 763
Fax: +49 3996 1578 764
E-Mail: info(at)geofert.de
Homepage: www.geofert.de
Produkt: Bactofert
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Mikroorganismen-Kulturen, Zeolith, Leonardit
Nährstoffe: CaO 5,65 %, K2O 0,64 %, MgO 1,32 %, N_gesamt 0,1 %, P205 0,11 %
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste