leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: WGV Recycling GmbH
Quarzbichl 12
82547 Eurasburg
Tel: +49 8179 933-0
Fax: +49 8179 933-10
E-Mail: e-mail(at)wgv-quarzbichl.de
Homepage: www.wgv-quarzbichl.de
Produkt: Loisachtaler BIO-Blumenerde
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: Mischtorf, Grünkompost, Weißtorf, Horngries, Hornmehl, Torfanteil: 55 %Salzgehalt (KCl): 1,8 g/lpH-Wert (in CaCl2-Extrakt): 6,1
Nährstoffe: N_gesamt: 160 mg/l, NO3-N: 122 mg/l, NH4-N: 38 mg/l, P205: 150 mg/l, K2O: 900 mg/l, Mg: 240 mg/l, S: 700 mg/l
Einkaufsquellen: www.wgv-quarzbichl.de
zurück zur Liste