leben.natur.vielfalt - das Bundesprogramm

Biologisch gärtnern

Düngen

Anbieter: Buhck GmbH & Co. KG
Rappenberg 1
21502 Wiershop
Tel: +49 415 2802 120
Fax: +49 415 2802 551
E-Mail: buhck(at)buhck.de
Homepage: www.buhck.de
Produkt: Buhck Regio Dünger
Anwendung:
Hinweis:
Komponenten: RAL-Fertigkompost, Holzasche
Nährstoffe: TM: 74,44 %, OS: 6,46 %, N: 0,22 %, P2O5: 0,60 %, K2O: 1,12 %, CaO: 5,97 %, MgO: 0,63 %, S: 0,04 %, Cu: 60 mg/kg, Zn: 80,40 mg/kg
Einkaufsquellen:
zurück zur Liste